Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019

Sáng 26/4/2019 tại Trụ sở Cơ quan – số Số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của hơng 150 cổ đông. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Văn An – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại ĐH

Bà Bùi Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại ĐH

Bà Nguyễn Thị Thanh Thái – Giám đốc Ban TCKT, Kế toán trưởng trình bày báo cáo tại ĐH

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình với sự thống nhất cao

Đại hội tiến hành công tác bầu cử, thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Vũ Thành Phong – Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại ĐH

Ông Phạm Đức Thăng – Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tại ĐH

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023,…

… và chúc mừng Đoàn chủ tịch, Thư ký điều hành thành công ĐH

Ông Trần Ngọc Anh – Trưởng Ban Thư ký thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, kết thúc thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là Đại hội đồng cổ đông đầu tiên của Tổng công ty sau khi chuyển quyền sở hữu từ vốn nhà nước sang 100% vốn tư nhân.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDCC) được thành lập vào năm 1958, là một doanh nghiệp tiền thân trực thuộc Bộ Xây dựng có bề dầy truyền thống trong lĩnh vực đầu tư, xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp…và kinh doanh bất động sản. Đến tháng 7/2014, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trong phiên đấu giá công khai ngày 18/6/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 94,61% vốn điều lệ (toàn bộ số cổ phần do Bộ Xây dựng làm đại diện) đã được tư nhân hóa. Tổng công ty đã thực hiện thành công chủ trương thoái vốn nhà nước của Chính phủ.

Từ sau khi chính thức chuyển quyền sở hữu, mặc dù quá trình quá độ chuyển giao từ nhà nước sang Công ty cổ phần vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, nhưng bằng chủ trương, đường lối đúng đắn, với quyết tâm nỗ lực của toàn bộ máy, các hoạt động SXKD của Tổng công ty không những vẫn được kế thừa, duy trì ổn định mà còn được Ban lãnh đạo Tổng công ty phát huy, nâng vị thế của doanh nghiệp lên một tầm cao mới.

Từ việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến công tác thực hiện chế độ chính sách khuyến khích người lao động đã mang lại những hiệu ứng tích cực.

Hàng loạt các công trình, dự án có giá trị hàng nghìn tỷ đồng đã và đang được Tổng công ty triển khai xây lắp, đầu tư trên toàn quốc như: Dự án The Manor Lào Cai; Dự án nhà máy cấp nước Vạn Niên – Huế; Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng – Cơ sở 2; Cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện; Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân; Cảng Cá Trân Châu Cát Hải, Hải Phòng; Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, Hải Phòng; Dự án khu đô thị Bắc Sông Cấm…

Trong năm 2018, giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 2.537 tỷ đồng, doanh thu 2.400 tỷ đồng. Năm 2019, Tổng công ty đề ra kế hoạch đưa giá trị sản xuất kinh doanh lên mức 2.628 tỷ đồng, doanh thu phấn đấu đạt 2.438 tỷ đồng. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2019, Tổng công ty sẽ chú trọng đến công tác đầu tư vào các dự án Bất động sản, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp…

Phát biểu tại Đại hội, Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đưa ra định hướng chiến lược của Tổng công ty là xây dựng, phát triển Bạch Đằng thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó duy trì, phát huy truyền thống lĩnh vực xây lắp đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư các dự án bất động sản, năng lượng, khu công nghiệp,… hướng tới xây dựng Tổng công ty trở thành Một doanh nghiệp thuần Việt nhưng đủ năng lực hội nhập quốc tế, trở thành một thương hiệu để người Việt tự hào./.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn