Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức lớp Bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2013 cho các CBCNV là các đoàn viên thanh niên, Đoàn viên Công đoàn ưu tú trong toàn Tổng công ty.

Ngày 25/5/2013, tại trụ sở Tổng công ty – số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng cảm tình Đảng năm 2013 dành cho các CBCNV là các đoàn viên thanh niên, Đoàn viên Công đoàn ưu tú trong toàn Tổng công ty.
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tổng công ty lần thứ 29 nhiệm kỳ 2010 – 2013. Lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng đã được tổ chức từ ngày 25/5 – 26/5/2013 cho 120 học viên là các quần chúng ưu tú được các cấp ủy của 21 Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng lựa chọn tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình đảng năm 2013. Các học viên sẽ được trang bị những nhận thức về Đảng, xác định động cơ vào đảng và những kiến thức cơ bản về 05 chuyên đề:
1. Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; 3. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 4. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 5. Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Các học viên về dự học đông đủ

Về dự và truyền đạt tại lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng có đồng chí Đỗ Thanh Bình Chánh Văn phòng Ban tuyên giáo thành ủy cùng các đồng chí là chuyên viên Ban tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.


Đ/c Vũ Đức Thiện – Chánh Văn phòng Đảng ủy TCT khai mạc lớp học


Đ/c Đỗ Thanh Bình truyền đạt nội dung cơ bản các chuyên đề cho các học viên

Sau 02 ngày học tập, lớp Bồi dưỡng cảm tình đảng năm 2013 đã thành công tốt đẹp. 100% các học viên dự học hoàn thành bài thu hoạch và đạt chất lượng cao, thể hiện sự quyết tâm rèn luyện, và xây dựng tinh thần động cơ phấn đấu vào Đảng.