Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức thành công Hội nghị kiểm điểm BCH năm 2022