Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang 100m Lạch Tray – Hồ Đông

Ngày 17/4/2014, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu Quang Bôn đã kiểm tra công trường thi công Gói thầu 3.Đ2-T100 thuộc công trình: Xây dựng tuyến đường trục chính có mặt cắt ngang 100m Lạch Tray – Hồ Đông.

Phó Tổng giám đốc Lưu Quang Bôn kiểm tra Công trường dự án Gói thầu 3.Đ2-T100

Tuyến đường Lạch Tray – Hồ Đông là tuyến đường trục chính, có mặt cắt ngang 100m nối từ đường Lạch Tray (đường trục chính) tới Hồ Đông (phía nam thành phố) do Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là Nhà thầu chính thực hiện Gói thầu số 3.Đ2-T100: “Thi công xây lắp nền mặt đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm bơm, cây xanh và cung cấp lắp đặt thiết bị đoạn từ Km 5+900 đến Km6+694 (794m)” có giá trị Hợp đồng 76.685.000.000 đồng.


Thi công lấp cát cánh trái cống hộp – nút giao nhánh mở rộng 37

Sau một thời gian gián đoạn thi công do nhiều nguyên nhân (chủ quan và khách quan), ngày 17/4/2014, được sự thống nhất giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã huy động nhân lực, thiết bị tập trung thi công trở lại với quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ theo điểm dừng kỹ thuật đã được xác định (xong lớp thảm nhựa thô) toàn bộ phần mặt bằng đã được Chủ đầu tư bàn giao với khối lượng công việc tập trung chủ yếu sau:17.300m2 thảm thô; 3.380m3 cấp phối đá dăm loại 2; 3.400m3 cấp phối đá dăm loại 1


Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2 Km 6+158 đến Km 6+330 bên phải tuyến


Cống hộp tại nút giao nhánh mở rộng 37

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn