Đẩy nhanh tiến độ thi công Gói thầu NT-1.5B – Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang

Ngày 14/4/2014, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn An đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Ban điều hành và các đơn vị thi công kiểm điểm tiến độ thi công Gói thầu NT-1.5B – Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang.
Gói thầu NT-1.5B có giá trị Hợp đồng hơn 120 tỷ đồng, quy mô gồm: 02 trạm bơm 170m3/h và 120m3/h; hệ thống cống hộp 2mx3m với chiều dài 1.742m; cống tròn Bê tông cốt thép đường kính từ D800, 1000, 1200, 1500, 2000 với chiều dài 1.800m; Hệ thống cống áp lực HDPE D300-D400 với chiều dài 1.690m,  uPVC D200 với chiều dài 970m.
 
Tính đến hiện tại, khối lượng thi công gói thầu đạt 78%, khối lượng công việc còn lại chủ yếu là lắp đặt các thiết bị cơ điện trạm bơm; hoàn trả mặt bằng các tuyến và vệ sinh. Phó giám đốc yêu cầu Ban điều hành dự án tăng cường công tác điều hành, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực thi công 03 ca để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công việc còn lạicủa dự án trước 30/4/2014.

antalya bayan escort
Free Porn