Đồng chí Dương Anh Điền – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra công trường các gói thầu Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1

Sáng 03/11/2014, đồng chí Dương Anh Điền – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố đã kiểm tra công trường các gói thầu Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1.
Chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn công tác kiểm tra công trường Gói thầu A1


Sau khi kiểm tra tại công trường, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các Gói thầu tại dự án. Đồng chí đánh giá cao Nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã cố gắng nỗ lực vượt mọi khó khăn về mặt bằng, điều kiện thi công phức tạp trong khu vực đông dân cư quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu của dự án; chủ động đề xuất với Ban quản lý, UBND và các sở ban ngành Thành phố về phương án hoàn trả mặt bằng các tuyến. Đồng chí yêu cầu các sở ban ngành thành phố, ban quản lý dự án nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, các thủ tục cấp phép các điểm giao cắt đấu nối,… để đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của dự án.


Đồng chí Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án


Chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn công tác kiểm tra công trường NM Xử lý nước thải Vĩnh Niệm

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn