Đồng chí Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư tỉnh Điện Biên

Đồng chí Trần Văn Sơn vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đồng chí Trần Văn Sơn. Ảnh Báo Điện Biên

Chiều ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 52 đồng chí.

Ngay trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí.
Đồng chí Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII.

Các đồng chí: Mùa A Sơn, Lâm Văn Năm và Lò Văn Muôn, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, khóa XIII.
Dưới đây là kết quả bầu cử chính thức Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII
1. Đồng chí: Văn Hữu Bằng
2. Đồng chí: Vừ A Bằng
3. Đồng chí: Phạm Phú Duẩn
4. Đồng chí: Hoàng Tiến Dũng
5. Đồng chí: Phạm Việt Dũng
6. Đồng chí: Cao Xuân Đăng
7. Đồng chí: Lê Thành Đô
8. Đồng chí: Nguyễn Đình Giang
9. Đồng chí: Trần Thanh Hà
10. Đồng chí: Hoàng Hải
11. Đồng chí: Phạm Ngọc Hân
12. Đồng chí: Giàng Thị Hoa
13. Đồng chí: Sùng A Hồng
14. Đồng chí: Nguyễn Quang Hưng
15. Đồng chí: Lê Trọng Khôi
16. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Kỷ
17. Đồng chí: Cao Thị Tuyết Lan
18. Đồng chí: Giàng Trùng Lầu
19. Đồng chí: Phạm Bá Lung
20. Đồng chí: Lò Thị Luyến
21. Đồng chí: Lầu Thị Mại
22. Đồng chí: Từ Bá Minh
23. Đồng chí: Lò Văn Muôn
24. Đồng chí: Lò Văn Mừng
25. Đồng chí: Phạm Văn Nam
26. Đồng chí: Lâm Văn Năm
27. Đồng chí: Trần Thanh Nghị
28. Đồng chí: Nguyễn Thành Phong
29. Đồng chí: Lò Văn Phương
30. Đồng chí: Lò Thị Minh Phượng
31. Đồng chí: Hà Văn Quân
32. Đồng chí: Nguyễn Sỹ Quân
33. Đồng chí: Phạm Khắc Quân
34. Đồng chí: Lê Văn Quý
35. Đồng chí: Đỗ Văn Ruẫn
36. Đồng chí: Nguyễn Quang Sáng
37. Đồng chí: Thùng Văn Siêng
38. Đồng chí: Mùa A Sơn
39. Đồng chí: Trần Văn Sơn
40. Đồng chí: Mùa A Sùng
41. Đồng chí: Triệu Đình Thành
42. Đồng chí: Phan Văn Thống
43. Đồng chí: Đỗ Thị Thu Thủy
44. Đồng chí: Lò Văn Tiến
45. Đồng chí: Hà Quang Trung
46. Đồng chí: Chu Xuân Trường
47. Đồng chí: Hoàng Minh Tuấn
48. Đồng chí: Nguyễn Văn Tưởng
49. Đồng chí: Mùa A Vảng
50. Đồng chí: Hoàng Ngọc Vinh
51. Đồng chí: Nguyễn Đức Vượng
52. Đồng chí: Lỳ Lỳ Xá
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1. Đồng chí: Trần Văn Sơn
2. Đồng chí: Mùa A Sơn
3. Đồng chí: Lâm Văn Năm
4. Đồng chí: Lò Văn Muôn
5. Đồng chí: Văn Hữu Bằng
6. Đồng chí: Sùng A Hồng
7. Đồng chí: Lầu Thị Mại
8. Đồng chí: Lò Văn Mừng
9. Đồng chí: Phạm Phú Duẩn
10. Đồng chí: Nguyễn Đức Vượng
11. Đồng chí: Phạm Bá Lung
12. Đồng chí: Giàng Thị Hoa
13. Đồng chí: Lê Thành Đô
14. Đồng chí: Hoàng Hải
15. Đồng chí: Phạm Khắc Quân
16. Đồng chí: Lò Văn Phương
Thường trực Tỉnh ủy
1. Đồng chí: Trần Văn Sơn, Chức vụ: Bí Thư Tỉnh ủy
2. Đồng chí: Mùa A Sơn, Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy
3. Đồng chí: Lâm Văn Năm, Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy
4. Đồng chí: Lò Văn Muôn, Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy

Theo Báo Điện Biên

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn