Dự án Cải tạo Quốc lộ 21.2

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 21.2 (gói thầu số 6) đoạn Lạc Quần – Thịnh Long (Nam Định) có giá trị hơn 260 tỷ đồng. Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng giao cho Công ty Xây dựng Vật tư và Vận tải thi công dự án.
Đến nay đã thực hiện xong công tác chuẩn bị như: thành lập Ban điều hành dự án; Tập kết thiết bị thi công; Lập tiến độ thi công từng tuyến trình chủ đầu tư. Một số tuyến đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công, Công ty đang triển khai thi công phần nền đường.


Thi công nền đường