Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Hà Nội tại Hải Phòng

Ngày 04/12/2009, tại trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng số 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng đã tổ chức lễ ký Hợp đồng thi công Gói thầu số 8: “Thi công xây dựng công trình nhà xưởng, văn phòng, hạ tầng và cây cảnh” thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy Bia Hà Nội tại Hải Phòng, công suất 25 triệu lít/năm (giai đoạn 1), mở rộng 50 triệu lít/năm (giai đoạn 2) giữa Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng – Chủ đầu tư và Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – Nhà thầu chính. Hợp đồng có giá trị 64.800.000.000 đồng. Công trình sẽ được khởi công ngày 21/12/2009, với tiến độ thi công 189 ngày.

Lễ ký Hợp đồng xây dựng nhà máy Bia Hà Nội tại Hải Phòng