Dự án Khu nhà ở học viên – Học viện Biên Phòng

Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng được lựa chọn là nhà thầu thi công xây dựng Gói thầu số 3: Xây dựng Nhà học viện ký hiệu 8C2 thuộc dự án Khu nhà ở học viên – Học viện Biên phòng theo Quyết định số 4347/QĐ-BQP ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng công ty được và Chủ đầu tư đã chính thức ký Hợp đồng kinh tế số 03/2009/HĐXD ngày 24 tháng 11 năm 2009.
Gói thầu có trị giá 18.224.880.000 đồng, tiến độ thi công 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Địa điểm xây dựng tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đăg tại Đà Nẵng là đơn vị trực tiếp thi công dự án.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn