Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng thi công Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với gói thầu có giá trị hơn 325 tỷ đồng, đến nay Tổng Công ty đã thực hiện 98% khối lượng công việc.
Tổng Công ty đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung hoàn tất các công việc cuối cùng đề hoàn thành dự án trong tháng 11/2008 và thực hiện công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

Khu kho chứa thành phẩm – Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn