Dự án Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn (giai đoạn II)

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng thi công Gói thầu 16 – Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn tại tỉnh Khánh Hòa. Gói thầu có trị giá 140 tỷ đồng, tiến độ thi công là 20 tháng. Đến nay dự án đã thi công được 85% khối lượng công việc bàn giao cho Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.
Tổng Công ty chỉ đạo, yêu cầu các thầu phụ (là các đơn vị thành viên) tham gia thi công: Công ty CP Xây dựng 203, Công ty CP Lắp máy & Xây dựng TMC, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội tập trung nhân lực, thiết bị gấp rút thi công các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 12/2008.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn