Dự án Nhà máy Xi măng La Hiên

Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng La Hiên tại tỉnh Thái Nguyên, có giá trị hợp đồng (phần xây dựng) là 161 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 thi công. Công suất nhà máy đạt 700.000 tấn/năm, sản xuất theo công nghệ Trung Quốc.
Dự án triển khai thi công bước đầu gặp nhiều khó khăn do bản vẽ thiết kế chậm cung cấp vì một số yêu cầu thay đổi của chủ đầu tư, giá cả vật liệu xây dựng biến động lớn so với giá thời điểm bỏ thầu. Đến nay với sự khắc phục, tạo điều kiện của chủ đầu tư với các nhà thầu, công trình đang tiếp tục thực hiện tiến độ đáp ứng yêu cầu của dự án.

antalya bayan escort
Free Porn