Dự án nhà ở bảo tồn năng lượng tại Hàn Quốc

Hàn Quốc là một quốc gia tiên phong trong những nỗ lực phát triển các dự án năng lượng sạch và phát triển công nghệ cao, xây nhà thân thiện môi trường nhằm phòng chống biến đối khí hậu.
Hàn Quốc là một quốc gia tiên phong trong những nỗ lực phát triển các dự
án năng lượng sạch và phát triển công nghệ cao, xây nhà thân thiện môi
trường nhằm phòng chống biến đối khí hậu.

Chính sách đó của Hàn Quốc thể hiện qua dự án “Quy hoạch Nhà ở tiết kiệm năng lượng” được phê chuẩn và xây dựng từ năm 2010 tại Daegu và hiện đang được tích cực hoàn thiện. Chính phủ Hàn Quốc đã và đang tiến hành đi đầu trong quy hoạch và xây dựng xanh với sắc lệnh là tất cả các ngôi nhà mới phải được xây dựng zero phát thải vào năm 2025. Các tòa nhà không phải khu dân cư sẽ phải giảm 30% vào năm 2017, và 60% vào năm 2020.

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn