Dự án Trạm phân phối Xi măng Ninh Thủy

Ngày 11/9/2008 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng Gói thầu C10 Xây dựng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy – Dự án mở rộng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn do Công ty Xi măng Nghi Sơn làm Chủ đầu tư.
Dây chuyền có công suất 2,1 triệu tấn/năm, tổng giá trị hợp đồng: 237,331 tỷ đồng bao gồm các hạng mục chính: Đường vỉa hè; Thoát nước; Si lô xi măng số 1; Nhà đóng bao; Trạm điện; Trạm bơm; Nhà kho; Văn phòng; Cầu cảng nhập xi măng. Thời gian thi công là 18 tháng, khởi công từ tháng 10/2008.