Goi J

Đổ mẻ bê tông kết cấu đầu tiên của dự án Nhà máy xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn II

Ngày 12/01/2016, Nhà thầu thi công – Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP bắt đầu đổ mẻ bê tông kết cấu đầu tiên của dự án Nhà máy xử lý nước thải TP. Hồ Chí Minh giai đoạn II thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2. Dự án nâng công suất xử lý nước thải tăng từ 114.000m3/ngày đêm lên 419.000m3/ngày đêm.

Trước đó, ngày 28/7/2016, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký Hợp đồng thi công với Chủ đầu tư -….. với tổng giá trị 170 tỷ đồng, tiến độ thi công 15,5 tháng kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng. Theo thiết kế, bể xử lý nước thải bao gồm 3 khu vực bể B, C, D. Chủ đầu tư đã bàn giao cho nhà thầu thi công mặt bằng Khu C vào ngày 01/9/2016, khu D bàn giao ngày 12/11/2016, khu B bàn giao ngày 08/11/2016./.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn