Hành trình 65 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng – CTCP