Hình ảnh hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ XXIX

Trong các ngày từ 18 – 20/8/2010 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Giải bóng chuyền, Hội diễn Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXIX:
– Tham gia Giải bóng chuyền có 06 đơn vị.

– Hội diễn văn nghệ có 09 đơn vị tham gia, qua đó chọn các tiết mục đặc sắc biểu diễn tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty.