Hình ảnh hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ XXIX

Trong các ngày từ 18 – 20/8/2010 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Giải bóng chuyền, Hội diễn Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXIX:
– Tham gia Giải bóng chuyền có 06 đơn vị.

– Hội diễn văn nghệ có 09 đơn vị tham gia, qua đó chọn các tiết mục đặc sắc biểu diễn tại Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn