Hoàn thành công tác Cổ phần hóa các Đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty

Ngày 07/10/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng & Đầu tư phát triển Hạ tầng Bạch Đằng 6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ nhất. Ông Tô Văn Huệ – Phó Tổng giám đốc đại diện lãnh đạo Tổng công ty đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Ông Tô Văn Huệ phát biểu tại Đại Hội


Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án SXKD giai đoạn 2016-2020. Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 03 người và 03 người vào Ban Kiểm soát.Ông Tô Văn Huệ tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020


Ông Tô Văn Huệ tặng hoa chúc mừng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Kết quả phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty đã bầu ông Lê Hồng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo với cổ đông tại Đại hội lần sau.Các đại cổ đông biểu quyết với sự thống nhất cao
antalya bayan escort
Free Porn