Hoàn thiện và bàn giao công trình Nhà ở Sinh viên T2A thuộc dự án đầu tư Xây dựng khu ký túc xá Sinh viên cụm trường tại Chí Linh Hải Dương.

Gói thầu số 7 – dự án đầu tư Xây dựng khu ký túc xá Sinh viên cụm trường tại Chí Linh – Hải Dương có giá trị 85 tỷ đồng do UBND tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và đạt các mốc tiến độ của Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trực tiếp thi công dự án đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại để bàn giao công trình cho Chủ đầu tư trong tháng 6/2013.
Gói thầu số 7 – dự án đầu tư Xây dựng khu ký túc xá Sinh viên cụm trường tại Chí Linh – Hải Dương có giá trị 85 tỷ đồng do UBND tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và đạt các mốc tiến độ của Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng trực tiếp thi công dự án đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại để bàn giao công trình cho Chủ đầu tư trong tháng 6/2013.


Công trình sẽ được bàn giao trong tháng 6/2013
antalya bayan escort
Free Porn