Hội nghị Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty mở rộng Quý IV năm 2012

Thực hiện kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty, ngày 01/11/2012 Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty mở rộng lần 2.
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm các đ/c ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra, các đ/c trưởng các ban quần chúng của Công đoàn Tổng công ty; các đ/c Chủ tịch Công đoàn các cơ sở trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó chủ tịch Công đoàn TCT Báo cáo trước Hội nghị

Hội nghị thông qua các nội dung, chương trình và các văn kiện của Đại hội; công tác nhân sự: lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm và phiếu tín nhiệm đối với các đ/c ngoài Ban chấp hành đương nhiệm, tham gia Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng khóa 24 nhiệm kỳ 2012-2017.


Đ/c Đoàn Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu trước Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham gia của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư. Tất cả các ý kiến tham gia đều được ghi chép tổng hợp, bổ sung, sửa đổi vào các văn kiện và chương trình của Đại hội để hoàn chỉnh và thông qua phiên cuối Ban chấp hành trước khi Đại hội.


Các đại biểu về dự Hội nghị