Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (mở rộng) lần thứ II

Sáng 11/01/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Công đoàn Tổng công ty (mở rộng) lần thứ II.

Đ/c Tô Văn Huệ – Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đ/c Vũ Đức Thiện – Phó chủ tịch Công đoàn TCT Báo cáo trước Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó chủ tịch Công đoàn TCT triển khai công tác Thi đua

antalya bayan escort
Free Porn