Hội nghị chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 33 ngày 22/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12/6/2017, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị tập trung cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề tới toàn thể Hội nghị.

Đ/c Phạm Văn Vương truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị


Đ/c Đào Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đào Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy và cán bộ, đảng viên cần quán triệt và nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập năm 2017. Đồng chí cũng tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, trên cơ sở nhận thức đến hành động, tạo được niềm tin để thực hiện chuyên đề năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo bước chuyển biến mới, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017.Các đại biểu về dự Hội nghị
antalya bayan escort
Free Porn