Hội nghị Công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ Tổng công ty

Ngày 06/06/2022, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo Tổng công ty. Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã dự, chủ trì Hội nghị và trao các Quyết định bổ nhiệm.

Ông Vũ Quang Bảo Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT đã trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Dương Văn Thêm – Tổng Giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 01/6/2022 và bà Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Tổng công ty kể từ ngày 06/6/2022.

 Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT TCT trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Dương Văn Thêm – Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty.

Ông Vũ Quang Bảo – Chủ tịch HĐQT TCT trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Tổng công ty.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn