Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Xây dựng về tổ chức, cán bộ của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Sáng 06/11/2012, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Xây dựng về tổ chức, cán bộ của Tổng công ty và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Sơn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đ/c Hà Mạnh Hoạt – Phó vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ; Các đ/c chuyên viên vụ Tổ chức cán bộ; Ban đổi mới doanh nghiệp, Vụ kế hoạch tài chính.
Tham dự Hội nghị có các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chánh văn phòng Đảng ủy; các đ/c Trưởng, phó các phòng ban Tổng công ty; Giám đốc ban quản lý, ban điều hành dự án, Sàn giao dịch Bất động sản; các Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc, Hiệu trưởng các Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị Phụ thuộc;


Các đại biểu về dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Hà Mạnh  Hoạt – Phó vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng đã công bố các quyết định của Bộ Xây dựng về công tác tổ chức, cán bộ của Tổng công ty, theo đó, Bộ Xây dựng quyết định: Chuyển giao quyền và nghĩa vụ Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng từ Công ty mẹ – Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về Bộ Xây dựng. Giá trị vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng để chuyển giao được xác định theo các quy định hiện hành của nhà nước và tính tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2012.


Đ/c Hà Mạnh Hoạt – Phó vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng công bố các Quyết định về tổ chức, cán bộ

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty, đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013.


Đ/c Phạm TIến Hưng – Tổng giám đốc TCT trình bày báo cáo trước Hội ngh

Đ/c Trần Văn Sơn – UV Ban cán sĐản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chđạo Hội nghị.


Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Bộ Xây dựng

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn