Hội nghị Đảng ủy Tổng công ty kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2013.

Ngày 27/9/2013, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Đảng ủy Tổng công ty (mở rộng) kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2013. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu điều hành Hội nghị

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
Về dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ủy ban kiểm tra, Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng.
 


Đ/c Phạm Tiến Hưng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị

Quý III/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Lũy kế 9 tháng năm 2013 toàn Tổng công ty đã đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu chủ yếu đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3.246 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 2.690 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm; nộp ngân sách đạt 71% kế hoạch năm. Giá trị trúng thầu và ký hợp đồng mới 1.710 tỷ đồng. Các dự án lớn, trọng điểm đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Hoàn thành xác định vốn điều lệ, lập phương án cổ phần hóa trình Bộ Xây dựng thẩm định trình Chính phủ phê duyệt. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương.

Thực hiện tốt Công tác xây dựng Đảng: tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng; thực hiện kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân cấp ủy cơ sở trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); công tác phát triển Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên được chú trọng; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác đời sống, văn hóa thể thao cho CBCNV, tham gia công tác xã hội từ thiện, phát động thực hiện các phong trào thi đua lao động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Tổng công ty.

Kết luận Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh: Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên cần tập trung cao phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý IV; quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua sản xuất, quan tâm đời sống người lao động, tham gia công tác xã hội từ thiện; kiện toàn công tác cán bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2013.
 


Các đại biểu dự Hội nghị