Hội nghị Giao ban Người quản lý vốn của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại doanh nghiệp khác; Kiểm điểm công tác SXKD quý I, triển khai Kế hoạch SXKD quý II năm 2013

Sáng 04/5/2013, Tổng công ty tổ chức Hội nghị Giao ban Người quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác; Kiểm điểm công tác SXKD quý I, triển khai Kế hoạch SXKD quý II năm 2013.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT, đồng chí Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy TCT, các đồng chí trong HĐTV, các đồng chí Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các Phòng chức năng TCT; Giám đốc các BQL, BĐH Dự án, Chánh, phó Văn phòng Đoàn thể TCT; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, người quản lý phần vốn góp của TCT tại các Đơn vị, Hiệu trưởng Trường TCKT-NV Hải Phòng.

Hội nghị được nghe Báo cáo kiểm điểm công tác SXKD quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013. Theo đó trước tình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn cho đầu tư vẫn chưa được khai thông, một số dự án đầu tư công vẫn nằm trong chương trình giãn, hoãn tiến độ; thị trường bất động sản tiếp tục bị đóng băng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng; Trong quý I, do có thời gian nghỉ Tết kéo dài vì vậy công tác xây lắp trên các công trình lớn, trọng điểm của Tổng công ty gặp khó khăn, đặc biệt là việc huy động nhân lực trở lại các công trình làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Trước tình hình đó, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch đặt ra, cụ thể kết quả SXKD quý I năm 2013 của Công ty mẹ và các Công ty con tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2012. Đặc biệt một số Công ty con đạt chỉ tiêu cao như: Công ty CP Xây dựng 204, Công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Bạch Đằng, tuy nhiên vẫn có một số công ty đạt chỉ tiêu thấp như: Công ty CP Bạch Đằng 4, Công ty CP Bạch Đằng 8, Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC.


Đ/c Nguyễn Văn An – Phó Tổng giám đốc TCT, báo cáo kiểm điểm SXKD trước HN

Hội nghị được nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các Đơn vị thành  viên năm 2012, Kế hoạch tài chính năm 2013. Theo đó, đa số Người quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết đã tuân thủ thực hiện Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Doanh nghiệp khác và các quy định hiện hành khác trong quá trình quản lý, điều hành tại doanh nghiệp. Đồng thời người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị đã phát huy quyền tự chủ, chỉ đạo và điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2012.


Đ/c Lương Thị Thủy – Kế toán trưởng TCT báo cáo công tác quản lý vốn của TCT tại các đơn vị

Phát Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty yêu cầu các đơn vị cần chú trọng: Đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành để giảm chi phí, giá thành sản phẩm, đặc biệt là chi phí về vật tư, nguyên vật liệu, chi phí quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn; Có kế hoạch cụ thể về vay vốn, huy động vốn cho từng thời gian, đồng thời có kế hoạch trả nợ vốn vay hợp lý để giảm thiểu chi phí. Khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp; Xem xét cơ hội đầu tư phù hợp, có khả năng hoàn vốn sớm và có hiệu quả; Thường xuyên báo cáo Tổng công ty về tình hình hoạt động của đơn vị và các vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị cần lập Kế hoạch SXKD cho năm 2013 cụ thể, chi tiết hơn; chỉ đạo, điều hành đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Hàng tháng, quý tổ chức họp kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ và lập kế hoạch chi tiết cho kỳ hoạt động sau và đưa ra các giải pháp thực hiện.


Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo HN

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận những cố gắng của tập thể Lãnh đạo, CBCNV các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị có kết quả SXKD đạt mức cao như: Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 204, Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234, Công ty CP Xây lắp Hải Long,… Đồng chí Tổng giám đốc cũng giải đáp những kiến nghị, đưa ra những biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc của từng đơn vị, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành, thực hiện tốt yêu cầu của các dự án đang thi công và đẩy mạnh công tác thị trường tìm kiếm việc làm mới, đặc biệt tập trung vào thị trường xây lắp, các dự án BOT, các dự án có nguồn vốn từ WB, FDI…


Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT phát biểu kết luận HN

Để hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD quý II tạo đà hoàn thành nhiệm vụ SXKD
năm 2013, Lãnh đạo Tổng công ty xác định xây lắp vẫn chiếm tỷ trọng chủ
yếu trong SXKD của Tổng công ty đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung
chỉ đạo thực hiện tốt các dự án xây lắp, đặc biệt là các dự án trọng
điểm như Nhiệt điện Vũng Áng, Nhiệt điện Mông Dương, … Cùng với đó các
đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác thị trường tìm kiếm việc làm, dự
án mới, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn