Hội nghị Giao ban Người quản lý vốn của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tại doanh nghiệp khác; Kiểm điểm công tác SXKD quý I, triển khai Kế hoạch SXKD quý II năm 2014

Sáng 24/5/2014, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Giao ban Người quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác; Kiểm điểm công tác SXKD quý I, triển khai Kế hoạch SXKD quý II năm 2014.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT, đồng chí Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc TCT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy TCT, các đồng chí thành viên HĐTV, các đồng chí Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các Phòng chức năng TCT; Giám đốc các BQL, BĐH Dự án, Chánh, phó Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn TCT; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, người quản lý phần vốn góp của TCT tại các Đơn vị, Hiệu trưởng Trường TCKT-NV Hải Phòng.Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo HN


Đ/c Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc TCT phát biểu tại HN

Kiểm điểm công tác Sản xuất kinh doanh quý I, trước tình hình nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, cùng với thời gian nghỉ Tết nguyên đán kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành, khắc phục khó khăn để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2014. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty quý I, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch đề ra.


Đ/c Nguyễn Văn An – Phó Tổng giám đốc TCT, báo cáo kiểm điểm SXKD trước HN

Hội nghị được nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các Đơn vị thành  viên năm 2013, Kế hoạch tài chính năm 2014. Theo đó, đa số Người quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết đã tuân thủ thực hiện Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại Doanh nghiệp khác và các quy định hiện hành khác trong quá trình quản lý, điều hành tại doanh nghiệp. Đồng thời người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị đã phát huy quyền tự chủ, chỉ đạo và điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013.Đ/c Lương Thị Thủy – Kế toán trưởng TCT báo cáo công tác quản lý vốn của TCT tại các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty yêu cầu các đơn vị cần chú trọng: Đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành để giảm chi phí, giá thành sản phẩm, đặc biệt là chi phí về vật tư, nguyên vật liệu, chi phí quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn; Có kế hoạch cụ thể về vay vốn, huy động vốn cho từng thời gian, đồng thời có kế hoạch trả nợ vốn vay hợp lý để giảm thiểu chi phí. Khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp; Xem xét cơ hội đầu tư phù hợp, có khả năng hoàn vốn sớm và có hiệu quả; Thường xuyên báo cáo Tổng công ty về tình hình hoạt động của đơn vị và các vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc giải đáp những kiến nghị, đưa ra những biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc của từng đơn vị, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành, thực hiện tốt yêu cầu của các dự án đang thi công và đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm việc làm mới, chú trọng các dự án liên quan đến nước thải, chất thải rắn, các dự án giao thông tại thành phố Hải Phòng; các dự án nhà máy nhiệt điện; các dự án từ nguồn vốn ODA, Bộ Giao thông vận tải…Quang cảnh Hội nghị

Để hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD quý II tạo đà hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014, Lãnh đạo Tổng công ty xác định lĩnh vực xây lắp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong SXKD của Tổng công ty đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án xây lắp, đẩy mạnh công tác thị trường tìm kiếm việc làm, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra.