Hội nghị Giao ban thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2015

Chiều 26/3/2015, tại Trụ sở Cơ quan, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Giao ban thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2015. Các đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT, Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc Tổng công ty dự và đồng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đ/c thành viên HĐQT,  các đ/c Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các Phòng chức năng TCT; Chánh, phó Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn TCT; Giám đốc các BQL, BĐH Dự án; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, các Đơn vị.


Toàn cảnh Hội nghị

Quý I năm 2015, sau thời gian nghỉ Tết nguyên đán kéo dài đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo điều hành, huy động nhân lực trở lại các công trình làm việc, đảm bảo đạt các mục tiêu tiến độ ngay từ những tháng đầu năm. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty quý I, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra. Công ty mẹ và hầu hết các Công ty con, Công ty liên kết các chỉ tiêu đạt ở mức 19% Kế hoạch năm.

Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị về kết quả SXKD, những thuận lợi, khó khăn trong công tác điều hành SXKD, công tác thị trường và những kiến nghị với lãnh đạo Tổng công ty.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Tổng giám đốc giải đáp những kiến nghị, đưa ra những biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc của từng đơn vị, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành, thực hiện tốt yêu cầu của các dự án đang thi công, đặc biệt quan tâm công tác thị trường, tìm kiếm việc làm mới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Đại diện các phòng ban, đơn vị phát biểu tại Hội nghị:

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn