Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 60 ngày 21/6/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 26/7/2017, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị tập trung cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy tới dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới toàn thể Hội nghị.

Đ/c Phạm Văn Vương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại Hội nghị

Toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tham dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng
giám đốc thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong
toàn Tổng công ty cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII một cách
sâu rộng, hiệu quả trong thực tiễn công tác của đơn vị, tập trung phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2017.


Đ/c Nguyễn Trọng Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị