Hội nghị kiểm điểm kết quả hoạt động Công đoàn năm 2013

Ngày 16 tháng 01 năm 2014, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) kiểm điểm kết quả hoạt động công đoàn năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Tô Văn Huệ – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Vũ Đức Thiện – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.


Đ/c Tô Văn Huệ – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty (mở rộng) đã đánh giá năm 2013 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Công đoàn Tổng công ty đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chung của Tổng công ty.


Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2013

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, phù hợp với tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chỉ đạo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu trong năm 2014.


Quang cảnh Hội nghị
google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn