Hội nghị kiểm điểm nhiệm vụ SXKD Quý III, 9 tháng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2013

Ngày 27/9/2013, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị kiểm điểm nhiệm vụ SXKD Quý III, 9 tháng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2013.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Huy Hoàn, Tổng giám đốc Tổng công ty Phạm Tiến Hưng chủ trì Hội nghị.
 


Khai mạc Hội nghị

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013 toàn Tổng công ty cơ bản đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu chủ yếu đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2012. Một số đơn vị thành viên, các chỉ tiêu doanh thu và thu hồi vốn đạt trên 80% kế hoạch năm như: Công ty CP XNK&XD Bạch Đằng, Công ty CP Xây dựng 204, Công ty CPXD Bạch Đằng 234, Chi nhánh Tổng công ty tại Đà Nẵng, Trung tâm TT&KSXD Bạch Đằng và Công ty CP Bạch Đằng 7; đặc biệt có những đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2013 là: Công ty CPXD 204, Công ty CP XNK&XD Bạch Đằng và Công ty CPXD Bạch Đằng 234.

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Huy Hoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng
công ty tin tưởng Tổng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2013 đồng thời
chỉ đạo các Đơn vị thành viên, các Ban điều hành dự án cần tăng cường
và đẩy mạnh công tác điều hành và quản lý các dự án; thực hiện thanh
quyết toán nhanh gọn, kịp thời, đặc biệt tại các dự án trọng điểm và các
công trình có thời gian nợ đọng kéo dài; tăng cường công tác tìm việc,
đấu thầu, cần quan tâm đến các dự án có nguồn vốn ODA, WB, FDI,…

Tổng giám đốc Phạm Tiến Hưng tổng kết Hội nghị

Tổng kết Hội nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cố gắng của tập thể CBCNV toàn Tổng công ty. Tổng giám đốc giải quyết một số kiến nghị của các đơn vị đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong quý IV: chú trọng công tác thị trường, đấu thầu các dự án mới; đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án trọng điểm; tập trung công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn; các đơn vị cần quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư thiết bị thi công; sắp xếp tổ chức lại doanh nghiệp sao cho năng động, hiệu quả hơn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý IV.
 


Các đại biểu dự Hội nghị