Hội nghị kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010

Ngày 29/7/2010, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010.
Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu chỉ đạo HN

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàn – Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty; Các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh, Phó Văn phòng Đảng ỷ ủy, Bí thư Đoàn TN, các đ/c Trưởng, phó Phòng, Ban Tổng Công ty; Các đ/c Bí thư, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng các đơn vị thành viên TCT đã về dự Đại hội.
 


Nguyễn Tiến Thành – Tổng Giám đốc Tổng Công ty

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010  do đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình trước Hội nghị.
…….

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn