Hội nghị Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, triển khai Kế hoạch quý IV năm 2012.

Sáng 27/9/2012, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, triển khai Kế hoạch quý IV năm 2012 nhằm đánh giá tình hình SXKD 9 tháng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2012.
Tham dự Hội nghị có các đ/c trong HĐTV, ban Tổng giám đốc, các đ/c Đảng
ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chánh VP Đảng ủy,
Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty, Giám đốc các
Ban quản lý, Ban điều hành dự án, Sàn GD BDS Bạch Đằng; các đ/c Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị thành viên, Hiệu trưởng
trường Trung cấp KTNV Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III – 9 tháng, triển khai Kế hoạch quý IV năm 2012. Theo đó, kết quả SXKD toàn Tổng công ty 9 tháng đạt yêu cầu kế hoạch đề ra với chỉ tiêu doanh thu đạt 72% kế hoạch năm, trong đó thực hiện doanh thu quý III đạt 914 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Một số đơn vị đạt chỉ tiêu doanh thu trong quý III cao, 9 tháng đạt mức trên 75% kế hoạch năm, khả năng thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và đạt tỷ lệ tăng trưởng cao so với năm 2011 như: Công ty CP Xây dựng 204, Trung tâm Thí nghiệm và Khảo sát Xây dựng Bạch Đằng, Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234, Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng, Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 201.

Đ/c Phạm Quang Tường – Phó Tổng giám đốc TCT trình bày Báo cáo trước Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe các Báo cáo, phát biểu của các phòng ban, Đơn vị, nêu lên những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị, từ đó Lãnh đạo Tổng công ty có giải pháp tháo gỡ những khó khăn của từng đơn vị để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra.


Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng kết Hội nghị đồng chí Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các phòng ban, đơn vị và đưa ra những giải đáp cụ thể cho các đơn vị đối với từng dự án. Đồng chí cũng nhấn mạnh toàn Tổng công ty phải cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quý IV góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2012.

Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT tổng kết Hội nghị