Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ XXV nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng ngày 22/12/2017, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị lần thứ nhất khóa XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới dự Hội nghị có Đồng chí Tô Văn Huệ – Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, tham dự Hội nghị có 15 đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty.

Đ/c Tô Văn Huệ – Ủy viên BCH Công đoàn XD Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Anh được Đại hội chỉ định Triệu tập viên, chủ trì Hội nghị thông báo những nội dung chính của Hội nghị: Bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ sau Đại hội như: Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, dự thảo phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban chấp hành…


Hội nghị tiến hành bầu cử Ban thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn, Hội nghị đã tiến hành bầu 05 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ gồm các đồng chí có tên sau: đ/c Hoàng Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT đ/c Bùi Thị Điều – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT; đ/c Phạm Xuân Lũy – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT; đ/c Vũ Thị Oanh – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT; đ/c Lê Hồng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT. Trong đó đồng chí Hoàng Anh, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn trúng cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Bùi Thị Điều trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Hội nghị cũng đã bầu 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty và bầu đồng chí Phạm Xuân Lũy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị biểu quyết với tinh thần thống nhất cao


Ban thường vụ mới ra mắt Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Huệ thay mặt lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty khóa XXV và chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Công đoàn. Đồng chí cũng lưu ý các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình để đề ra những kế hoạch hành động hàng năm cũng như chương trình hành động cụ thể trong cả nhiệm kỳ để lãnh đạo phong trào công đoàn của Tổng công ty đạt được những kết quả cao đúng như Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

antalya bayan escort
Free Porn