Hội nghị quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết quả Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng

Sáng 13/11/2015, tại Trụ sở Cơ quan Tổng công ty – số 268 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty quán triệt thực hiện các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết quả Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung tới toàn thể Hội nghị.

Các đồng chí Cán bộ, Đảng viên về dự Hội nghị


Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản các Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết quả Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng tới toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty yêu cầu từng đồng chí
cán bộ, đảng viên phải nắm vững, hiểu sâu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
tốt việc triển khai thực hiện các Văn kiện của Đảng tới toàn thể cán
bộ đảng viên, CNV. Đồng thời, thông qua việc nắm vững và quán triệt
sâu sắc nội dung chủ chương, chính sách của Đảng, liên hệ cụ thể với
tình hình thực tiễn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị