Hội nghị quán triệt các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 15/01/2016, Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty phổ biến, quán triệt thực hiện các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung tới toàn thể Hội nghị.

Các đồng chí Cán bộ, Đảng viên về dự Hội nghị


Đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến Nghị quyết.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phổ biến nhanh những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) như: việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.


Đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty yêu cầu từng đồng chí cán bộ, đảng viên phải nắm vững, hiểu sâu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các Văn kiện của Đảng tới toàn thể cán bộ đảng viên, CNV. Đồng thời, thông qua việc nắm vững và quán triệt sâu sắc nội dung chủ chương, chính sách của Đảng, liên hệ cụ thể với tình hình thực tiễn để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

antalya bayan escort
Free Porn