Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 28/7/2017, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Các Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ Xây dựng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Các đại biểu về dự Hội nghị

Tới dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính thuộc Bộ Xây dựng; các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng của Thành ủy Hải Phòng;


Đ/c Đỗ Mạnh Hiến – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đ/c Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thay mặt lãnh đạo Bộ XD phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tập trung tối đa mọi nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Sáu tháng đầu năm, Tổng công ty đạt được nhiều kết quả đáng mừng trên nhiều lĩnh vực hoạt động, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Giá trị SXKD: 4.019 tỷ đồng, đạt 58% KH năm; Doanh thu: 2.710 tỷ đồng, đạt 56% KH năm; Thu hồi vốn: 2.527 tỷ đồng, đạt 55% KH năm; Lợi nhuận trước thuế: 42,95 tỷ đồng, đạt 53% KH năm; Nộp ngân sách: 65 tỷ đồng, đạt 52% KH năm…


Đ/c Đào Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Trọng Khải – Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo thi công các dự án lớn, trọng điểm đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, phát huy được những thuận lợi, thế mạnh của Tổng công ty trong lĩnh vực xây lắp. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển nhà và đô thị đã đầu tư và triển khai một số dự án mới theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, Tổng công ty còn chủ động tích cực trong công tác khai thác thị trường, tiếp thị các dự án và đã trúng thầu nhiều dự án có giá trị hợp đồng lớn đáp ứng yêu cầu kế hoạch SXKD năm 2017 và năm tiếp theo.

Đối với công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, thời gian qua, Tổng công ty đã kiện toàn công tác tổ chức lại một số phòng ban, Ban điều hành, bổ sung chức năng nhiệm vụ để phù hợp với tình hình thực tế SXKD. Mặt khác, đẩy nhanh công tác thoái vốn Tổng công ty tại các đơn vị thành viên như: Công ty CP Bạch Đằng 5, Công ty CP Xây dựng – ĐTPT Bạch Đằng 15,…và triển khai thực hiện công tác thoái một phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ – Tổng công ty theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng chấp thuận.

Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi như trên, là do sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty. Sáu tháng qua, Đảng ủy luôn quán triệt và triển khai sâu rộng tới tổ chức Đảng trực thuộc, các Đảng viên và CBCNV – người lao động các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên, các nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty. Mặt khác, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và phát triển, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn Tổng công ty trong mọi mặt hoạt động.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty còn quan tâm, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo và không ngừng được nâng cao.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh tập thể lãnh đạo, CBCNV lao động trong toàn Tổng công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm đảm bảo mục tiêu tăng trượng vững chắc, bám sát kế hoạch đề ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, trong đó lĩnh vực xây lắp vẫn là then chốt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí đại diện Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của Tổng công ty, đồng thời chỉ đạo Tổng công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý đầu tư, minh bạch trong quản lý tài chính, tăng cường thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế chính trị của Tổng công ty năm 2017, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm của Bộ Xây dựng cũng như thành phố Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Đào Việt Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến của lãnh đạo cấp trên; cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Xây dựng; sự quan tâm giúp đỡ của các Cục, Vụ, Viện Bộ Xây dựng đã luôn tạo điều kiện để Tổng Công ty đạt được những thành tích cao trong sản xuất kinh doanh; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Bộ Xây dựng, Thành ủy Hải Phòng để Tổng Công ty có cơ hội phát triển hơn nữa, đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và đất nước.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn