Hội nghị sơ kết và triển khai chiến lược phát triển của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam

Ngày 6/7/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2010 và triển khai định hướng phát triển của Tập đoàn”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Hiệp – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn trình bày định hướng phát triển của Tập đoàn

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Trần Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện cục, vụ, viện của một số Bộ, ban, ngành Trung ương, một số ngân hàng, một số đơn vị, doanh nghiệp của Bộ Xây dựng; Lãnh đạo Công ty mẹ – Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị, các công ty con của Công ty mẹ; Lãnh đạo các Tổng công ty thành viên sáng lập gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng… đã tham dự Hội nghị.
 


Đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo với Hội nghị về kết quả SXKD của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2010

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn trình bày về “Định hướng chiến lược và chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2010-2015 của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam”; Đồng chí Nguyễn Đăng Nam – Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; Tiếp theo đó, các đồng chí Tổng giám đốc của bốn Tổng công ty thành viên sáng lập đã trình bày tham luận về hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty, cũng như đề xuất các biện pháp để tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung của Tập đoàn.

Theo báo cáo, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 12/1/2010 và chính thức ra mắt ngày 24/3/2010) là sự kết hợp thế mạnh của 5 Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng, trong đó Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD làm nòng cốt. Các Tổng công ty thành viên đều có những thế mạnh triển khai các lĩnh vực khác nhau (đầu tư, xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, thi công công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải…). Trong đó, mũi nhọn của Tập đoàn là thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao là tham gia điều tiết thị trường nhà ở tại Việt Nam và nhân rộng mô hình khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại tại các địa phương trên cả nước.

Sau khi thành lập Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị. Qua gần 3 tháng hoạt động, Hội đồng quản trị Tập đoàn (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn) đã chỉ đạo các thành viên Tập đoàn hoàn thành ba nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tập đoàn là:

– Chuyển giao quyền đại diện vốn chủ sở hữu tại các Tổng công ty thành viên về Công ty mẹ – Tập đoàn theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Cơ bản hoàn thành xây dựng điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ – Tập đoàn.

– Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn và các Tổng công ty thành viên thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Đồng thời, thời gian qua Hội đồng quản trị cũng thống nhất xây dựng chương trình phát triển nhà ở trên cơ sở tổng hợp các chương trình phát triển nhà ở của từng đơn vị thành viên để xúc tiến đầu tư ngay trong kế hoạch từ năm 2010 đến 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2010, toàn Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam đã thực hiện tổng giá trị sản xuất kinh doanh 15.711 tỷ đồng, tổng doanh thu 12.670 tỷ đồng, nộp ngân sách 986 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 786 tỷ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu 21,4 triệu USD, tổng vốn đầu tư 5.260 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 320.000 mét vuông. Để hoàn thành kế hoạch cả năm 2010, nhiệm vụ của toàn Tập đoàn trong 6 tháng cuối năm là thực hiện tổng giá trị sản xuất kinh doanh 21.050 tỷ đồng, tổng doanh thu 18.327 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.165 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.017 tỷ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu 22,66 triệu USD, tổng vốn đầu tư 11.111 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 810.000 mét vuông.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã biểu dương toàn Tập đoàn trong thời gian qua đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo kết quả tăng trưởng. Bộ trưởng cũng đề nghị Hội đồng thành viên tiếp tục lãnh Tập đoàn hoàn thành một số việc quan trọng để làm cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã giao cho Tập đoàn.