Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo thành ủy về công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố, sáng 30/10/2015, Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng công ty dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Đào Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố trước Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Đào Việt Dũng – Phó Bí thư đã thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, sau 04 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV trình Đại hội XV; Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầy cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 56 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí là nữ.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV họp lần thứ nhất đã bầu Ban thường vụ gồm 11 đồng chí:
(1) Đồng chí Lê Văn Thành
(2) Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa
(3) Đồng chí Nguyễn Đình Bích
(4) Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn
(5) Đồng chí Cao Xuân Liên
(6) Đồng chí Đỗ Hữu Ca
(7) Đồng chí Nguyễn Văn Điệp
(8) Đồng chí Lê Khắc Nam
(9) Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến
(10) Đồng chí Đặng Bá Cường
(11) Đồng chí Phạm Văn Mợi
Trong đó:
+ Đồng chí Lê Văn Thành – Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 -2020.
+ Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đạ biểu Quốc hội Hải Phòng được bầu tái cử giữ chứcPhó Bí thư thường trực Thành ủy.
Ban chấp hành cũng bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 09 đồng chí Ủy viên, do đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy làm Chủ nhiệm.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng gồm 23 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Với những đóng góp to lớn của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và cá nhân đồng chí Lê Trung Kiên – Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và thành phố Hải Phòng những năm qua, đồng chí Lê Trung Kiên – Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã vinh dự được tín nhiệm bầu chọn vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Đào Việt Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trung Kiên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty hứa phát huy hết khả năng của mình trong mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, không phụ sự tín nhiệm của toàn thể CBCNV Tổng công ty và Nhân dân thành phố Hải Phòng.


Đồng chí Lê Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị