Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Sáng 25/4/2015, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015. Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an thành
phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng PA81, PV28,
PX15, PV11 Công an thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Công an quận
Lê Chân, Công an phường Niệm Nghĩa; thành phần tham dự thuộc Tổng công
ty có đồng chí Lê Trung Kiên – Tổng Giám đốc, các đ/c trong Ban thường
vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn,
Bí thư ĐTN, các đ/c Trưởng, Phó các phòng ban TCT, Chánh, Phó Văn phòng
Đảng ủy, VP Công đoàn TCT; các đ/c Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách lĩnh
vực, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Trưởng phòng TCHC các đơn vị thành viên
cùng các phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Truyền hình
Vì an ninh tổ quốc, Báo Hải Phòng, Báo Xây dựng, Thời báo Kinh tế Việt
Nam đã về dự và đưa tin Hội nghị.


Các đại biểu về dự Hội nghị

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với các đơn vị thành viên và các công trình, dự án trên địa bàn cả nước, lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng luôn nhận thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm bảo đảm bảo sự ổn định trong nội bộ, kỷ cương, kỷ luật lao động, an toàn trong lao động, bảo vệ tài sản của đơn vị, thực hiện dân chủ nội bộ, tránh những phát sinh phức tạp để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội đối với địa phương.


Ông Lê Trung Kiên – Tổng Giám đốc TCT
phát biểu tại Hội nghị


ông Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Tổng công ty luôn chú trọng các cấp ủy đảng, chuyên môn đoàn thể tiếp tục phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tới cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể, các đơn vị thành viên như Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 9/12/2012 của Ban Thường vụ Hải Phòng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và các quy định khác của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện lồng ghép phổ biến về pháp luật dân quân tự vệ, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ quan, bảo vệ đơn vị nhằm phối hợp thực hiện toàn diện đồng bộ các nội dung trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Ông Tô Văn Huệ – Phó TGĐ thay mặt lãnh đạo TCT trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Xác định lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tổng công ty đã xây dựng một trung đoàn tự vệ, bảo vệ gồm 7 trung đội với 116 cán bộ, chiến sĩ; lực lượng bảo vệ chuyên trách với số lượng 120 người. Tổng công ty chỉ đạo xây dựng các nội quy, quy trình kế hoạch công tác như kế hoạch bảo vệ cơ quan, kế hoạch phòng chống cháy nổ, kế hoạch huấn luyện tự vệ và tổ chức ra quân huấn luyện hàng năm.


Ông Vũ Đức Thiện – Chủ tịch CĐ Cơ quan TCT phát biểu tham luận tại Hội nghị


Ông Lê Đức Tuấn – Phó GĐ Công ty CP Bạch Đằng 5 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tổng công ty thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực
hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn việc
tổ chức thực hiện, uốn nắn kịp thời các tồn tại bằng việc tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, thực hiện tốt quy chế
dân chủ, tạo sự đoàn kết nội bộ cơ quan; chú trọng công tác giữ gìn an
ninh trật, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội,
phòng chống cháy nổ, không để xảy ra trường hợp vi phạm nghiêm trọng về
công tác trật tự an toàn xã hội, vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Công an Hải Phòng, chính quyền, Công an địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình liên kết, tự quản về an ninh trật tự.


Ông Lê Trung Kiên – Tổng Giám đốc TCT 
trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả tốt. Nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Năm 2014, Đoàn kiểm tra công tác của Thành ủy Hải Phòng đã kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại Tổng công ty, kết luận Tổng công ty đạt loại khá.

Năm 2014, nhờ làm tốt công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng công ty đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, tạo sự đoàn kết nội bộ góp phần tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.


Lễ ký giao ước thi đua năm 2015

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Hải Phòng đánh giá cao việc xây lực lực lượng, phong trào toàn dân đoàn kết tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Ông khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tổng công đã có bước phát triển vượt bậc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, phòng ngừa tốt không để xảy tệ nạn xã hội tại các công trường, nhà máy, các đơn vị thành viên. Năm 2015, Tổng công ty cần tiếp tục duy trì, phát huy tinh thần và những kết quả đã đạt được.


Quang cảnh Hội nghị
antalya bayan escort
Free Porn