Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2012

Sáng 11/7/2012, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 6 tháng cuối năm 2012.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị; các đ/c Tạ Trọng Tấn – Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn, Phạm Văn ân – Trưởng ban Kinh tế, Kế hoạch Tập đoàn đại diện cho lãnh đạo các Ban của Tập đoàn về dự Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn phát biểu chỉ đạo HN.

Tham dự Hội nghị có các đ/c trong Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Kiểm soát viên Tổng công ty; các đ/c Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty; các đ/c Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Giám đốc ban quản lý, ban điều hành dự án, Sàn giao dịch Bất động sản Bạch Đằng; các đ/c Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các đơn vị thành viên và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng.

Đ/c Phạm Tiến Hưng – Tổng giám đốc TCT trình bày Báo cáo trước HN.

Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT Phát biểu chỉ đạo HN.

Theo báo cáo sơ kết tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2012 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng gặp nhiều khó khăn do tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, thiếu nguồn vốn đầu tư, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng,… đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây dựng. Trước những khó khăn đó ban lãnh đạo Tổng công ty đã quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch và đề ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, khó khăn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty như sau: Giá trị SXKD: 1.898 tỷ đồng, đạt 43% KH năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2011; Doanh thu: 1.504 tỷ đồng, đạt 45% KH năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011; Thu hồi vốn: 1.514 tỷ đồng, đạt 48% KH năm, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2011; Nộp ngân sách: 48 tỷ đồng, đạt 39% KH năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2011.

Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm, Lãnh đạo Tổng công ty nhận rõ sẽ gặp rất nhiều khó khăn thách thức do vậy cần phải có các giải pháp quản lý điều hành hợp lý, quyết liệt, sự phối hợp giữa Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết, phát huy mọi nguồn lực của tổ hợp, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm và mục tiêu kế hoạch năm 2012 của toàn Tổng công ty.