Hội thảo huấn luyện công tác An toàn lao động và Vệ sinh môi trường – Triển khai phổ biến Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về Quản lý chất lượng Công trình xây dựng.

Ngày 24/5/2013 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Hội thảo huấn luyện công tác An toàn lao động và Vệ sinh môi trường – Triển khai phổ biến Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Thủ Tướng Chính phủ về Quản lý chất lượng Công trình xây dựng.

Ông Lưu Quang Bôn – Phó Tổng giám TCT dự và chủ trì Hội thảo. Dự và chỉ dẫn Hội thảo có đ/c Lê Quang Hùng – Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng CTXD – BXD; đ/c Bùi Trung Dung – Vụ trưởng vụ quản lý hoạt động Xây dựng – BXD; các báo cáo viên là Lãnh đạo, chuyên viên cục giám định, vụ quản lý hoạt động xây dựng và các đồng chí giảng viên thuộc Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam.

Ông Lưu Quang Bôn – Phó Tổng giám đốc TCT phát biểu khai mạc Hội thảo

Mục đích của Hội nghị này là thông qua việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Những vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh môi trường giúp các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng các phòng ban, cán bộ phụ trách an toàn sản xuất của các đơn vị thành viên Tổng công ty nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị định, nắm vững những kiến thức cần thiết trong công tác ATLĐ và VSMT áp dụng vào thực hiện tại đơn vị có hiệu quả và phù hợp nhất trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động xây lắp.

Ông
Lê Quang Hùng – Cục trưởng Cục giám định nhà nước – Bộ Xây dựng triển khai, phổ biến
Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ông
Bùi Trung Dung – Vụ trưởng Vụ quản lý hoạt động XD – Bộ Xây dựng Trao đổi
về công tác ATLĐ trong lãnh đạo các doanh nghiệp.

Tại Hội thảo CBCNV Tổng công ty đã được nghe và thảo luận những nội dung quan trọng như:
– Quản lý và triển khai công tác An toàn lao động trong lãnh đạo các Doanh nghiệp. Tình hình thực hiện các quy định về ATLĐ và các giải pháp hạn chế tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong ngành Xây dựng. Điều kiện lao động và công tác cải thiện lao động, giảm thiểu tai nạn lao động trong Doanh nghiệp Xây dựng hiện nay…
– Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quản lý chất lượng công trình Xây dựng và các thông tư Hướng dẫn có liên quan …


Ông Phan Đăng Lưu – Trưởng ban Chính sách pháp luật – TLĐ LĐ Việt Nam tập huấn cho CBCNV TCT về công tác ATLĐ

Ông Phạm Đức Hinh – Trưởng phòng ATLĐ Bộ Xây dựng hướng dẫn, trao đổi về việc thực hiện các quy định về ATLĐ.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo đ/c Lưu Quang Bôn Phó Tổng giám đốc TCT đã cảm ơn Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước – Bộ Xây dựng, Lê Quang Hùng; Vụ trưởng vụ quản lý hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng, Bùi Trung Dung và các cán bộ, chuyên viên của Bộ Xây dựng đã tham dự và chỉ dẫn các nội dung tại Hội nghị. Đồng chí Lưu Quang Bôn thay mặt lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các đơn vị sẽ có những kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định 15/2013/NĐ-CP và thực hiện tốt công tác ATLĐ và vệ sinh môi trường tại đơn vị và trên tất cả các công trường mà TCT và các đơn vị đang thi công.