Kế hoạch SXKD năm 2009

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng: Phấn đấu thực hiện hơn 3.664 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh trong năm nay, tăng trưởng 18%. Trong đó giá trị xây lắp hơn 3.003 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghệp và vật liệu xây dựng 338 tỷ đồng.
Nhằm đạt mục tiêu trên, ngay từ những ngày đầu năm, Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, chất lượng công trình và an toàn lao động; rà soát và đôn đốc thực hiện việc bù giá các công trình đang thi công theo quy định của Bộ Xây dựng. Đồng thời tìm biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đâu vào đối với các sản phẩm công nghiệp và vật liệu xây dựng để sản phẩm có giá thành hợp lý, tạo sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường; tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác và có giải pháp tháo gỡ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư.

antalya bayan escort
Free Porn