Ký hợp đồng gói thầu A3 – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng.

Ngày 17/11/2011, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng Gói thầu A3 – Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thành phố Hải Phòng với Ban quản lý cải thiện điều kiện VSMT thành phố Hải Phòng – đại diện chủ đầu tư.
Lễ ký Hợp đồng gói thầu A3 Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng

Gói thầu A3: Xây dựng 04 trạm bơm nước thải: Kiều Sơn, Lạch Tray, An Đà, Chợ Hàng – Dự án đầu tư xây dựng Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I.

Dự án do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư. Nguồn vốn cho dự án từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Ngân sách thành phố Hải Phòng.

Gói thầu có giá trị 117.910.733.480 đồng (chưa bao gồm dự phòng trượt giá và thuế nhập khẩu thiết  bị). Thời gian thi công gói thầu 30 tháng từ khi khởi công.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn