Ký hợp đồng thi công Gói thầu B15b – Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng.

Ngày 06/9/2011 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng thi công Gói thầu B15b – Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng.

Lễ ký hợp đồng gói thầu B15b

Gói thầu B15b – Mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Cẩm Lệ thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng do Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Gói thầu B15b có quy mô: thi công 6.846m ống HDPE bao gồm các cống thoát nước có đường kính từ D250 – D800, 564m ống GID đường kính từ D250 – D1000 và 06 trạm bơm nước thải.

Giá trị gói thầu 189.349.307.449 đồng.

Thời gian thi công gói thầu là 24 tháng.

antalya bayan escort
Free Porn