Ký hợp đồng thi công Gói thầu số 12: Xây dựng các công trình chính và các công trình phụ trợ – Dự án Xây dựng khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng (giai đoạn I)

Tháng 2/2013, Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng số 5 Hải Phòng và Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký kết Hợp đồng thi công gói thầu số 12: Xây dựng các công trình chính và các công trình phụ trợ – Dự án Xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng – Giai đoạn I với Ban quản lý các Công trình Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hải Phòng.
Giá trị Hợp đồng gần 130 tỷ đồng trong đó Giá trị phần việc của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng là hơn 60 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến từ Tháng 3/2013 đến Tháng 4/2014.

Dự án đầu tư Xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng – Giai đoạn I của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng tại thị trấn Minh Đức – Thủy Nguyên – Hải Phòng là nơi tập huấn các môn đua thuyền của đội tuyển thành phố, đồng thời tổ chức các giải thi đấu Quốc gia và quốc tế, là Khu du lịch – Dịch vụ thể thao dự kiến phát triển trong tương lai.

google sites unblocked funny shooter 2 unblocked yohoho paper.io unblocked unblocked games drive mad unblocked unblocked games at the school github.io unblocked unblocked io games
antalya bayan escort
Free Porn