Ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu NT-1.5B – Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang

Ngày 08/9/2011 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu NT-1.5B: Xây dựng các tuyến cống chung, cống thu gom nước thải cấp một và cấp hai tại khu phía nam bao gồm các trạm bơm, cống cấp 3 dọc các tuyến cống mới tại thành phố Nha Trang.

Lễ ký hợp đồng thi công Gói thầu NT-1.5B

Gói thầu NT-1.5B thuộc dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Gói thầu sẽ giải quyết các khu vực thường xuyên ngập lụt ở khu vực trung tâm, khu vực bắc sông Cái và khu vực phía Nam. Ngăn chặn nước thải chảy ra bờ biển. Nâng cấp hẻm phố nhỏ, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường bằng hệ thống thu gom nước thải bao gồm cả cống cấp 3 và hồ thu nước mưa.

Gói thầu có quy mô: Gồm 2 trạm bơm 170m3/h và 120m3/h, hệ thống cống hộp 2mx3m =1742md, cống tròn BTCT từ D800, 1000, 1200,1500,2000 :1800md, Hệ thống cống áp lực HDPE D300-D400:1690md,  uPVC D200 : 970md

Giá trị hợp đồng: 114.421.647.301 đồng và 535.043 USD.

Thời gian thi công: 868 ngày.

antalya bayan escort
Free Porn