Ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu CP3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng – Hợp phần B

Ngày 12/7/2017, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã ký hợp đồng thực hiện Gói thầu CP3 (Xây lắp đường bãi, cây xanh khu đường bãi, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, trạm xử lý nước thải, khu gom chất thải có mái che, hệ thống PCCC) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng – Hợp phần B.
Gói thầu CP3 có giá trị hợp đồng hơn 546 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 09 tháng. Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Cảng Công-Ten-Nơ Quốc tế Hải Phòng (HICT). Tư vấn giám sát thi công: Liên danh Tediport – CMB.

Phối cảnh Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Hợp phần B của dự án Đầu tư xâu dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng được thực hiện trên diện tích 57 héc ta bao gồm việc xây dựng hai bến cảng container với tổng chiều dài 750 mét và các hạng mục hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ để tiếp nhận tàu container đến 50.000 tấn đầy tải và tàu 100.000 tấn giảm tải. Tổng mức đầu tư của dự án là 6.600 tỉ đồng.