Làm việc với Tập đoàn phát triển nhà và đô thị về công tác đầu tư theo chương trình phát triển nhà ở của Tập đoàn

Sáng 21/10/2011 Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Nguyễn Đăng Nam cùng đoàn đại biểu là lãnh đạo các phòng ban Tập đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.
 
Đ/c Nguyễn Đăng Nam – Chủ tịch Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Huy Hoàn – Chủ tịch HĐTV TCT


Đ/c Phạm Tiến Hưng – TGĐ TCT